Да поиграем с TADELLE

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ДА ПОИГРАЕМ С TADELLE”. 

1. ОРГАНИЗАТОР

Организира се от „Грация СК“ ЕООД.

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта стартира на 22.04.2024 г. и завършва на 22.05.2024г. В 23:59 часа.

(2) Играта се провежда в Facebook  на Грация СК ЕООД:https://www.facebook.com/Gracia.EOOD/

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

(1) В играта имат право да участва всяко лице, навършило 18 (осемнадесет) години, към датата на стартирането й.

(2) Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила.

(3) Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти.

4. НАГРАДИ

(1)Наградата, е три кутии с лакомства TADELLE

Наградата е лична и не се допуска нейната замяна с други награди или парична равностойност.

(2) Наградата се доставя единствено на територията на Република България.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) Участниците трябва да напиши в коментар, Коя буква с коя цифра трябва да бъде свързана, за да се последва логиката, да харесат публикацията, да тагнат поне един приятел в коментар, да споделят снимката, да харесай страницата на ГрациЯ ЕООД във Facebook!

(2) С горепосочените правила на играта , всеки един участник декларира, че е запознат с правилата на Играта.

(3) Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за награда.

(6) Участниците не трябва да използват твърдения, които са обидни или уронващи престижа и доброто име на Организатора, неговите партньори, конкуренти и трети лица.

6. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ

(1) Трима печеливши участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 23.05.2024 г. в присъствието на представители на Организатора. Техните имена ще бъдат обявени на 23.05.2024 г в поста във Facebook страницата на @Gracia.EOOD , както и ще получат лично съобщение от същатa страница.

(2) Печелившият следва да изпрати на Организатора трите си имена, адрес за доставка и телефон, като лично съобщение във Facebook страницата на Грация ЕООД в срок 5 (пет) работни дни от обявяването.

(3) В случай, че печелившият участник не изпрати необходимите данни, за доставка на наградата в указания 5 (пет) дневен срок от обявяване на печелившия, ще се счита, че се отказва от наградата.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

(1) Наградата ще бъде доставяна до печелившия участник на посочен от него адрес, чрез куриерска фирма „Еконт” за сметка на Организатора.

(2) При доставката на наградата, спечелилият участник трябва да представи на куриера лична карта, с която удостоверява самоличността си. Личната карта се връща веднага. Наградите се доставят само на територията на Република България.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина или в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на техническа неизправност.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(2) С публикуването на съобщение под публикацията всеки участник доброволно предоставя на Организатора личните си данни (електронна поща (имейл), телефон, точен адрес и други данни, които са публични във Facebook профила), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт със спечелилите участници и доставка на наградите. Спечелилите участници се съгласяват, че техните имена/ профили ще бъдат публикувани в Facebook страницата на Грация ЕООД.

(3) Потребителят има право да поиска достъп до, коригиране, изтриване на личните си данни, да възрази срещу начина на обработване на личните му/й данни, право да поиска ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни между отделните оператори, както и право да подаде жалба пред компетентните държавни органи – Комисията за защита на личните данни или компетентния съд.

(4) Организаторът на Играта съхранява личните данни на спечелилите в сроковете съгласно действащото българско данъчно законодателство, т.е. до 11 години след края на Играта.

Играта не е организирана, спонсорирана или по друг начин подкрепена от Facebook

Благодарим Ви за спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!

en_US