ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ 5 ВКУСНИ НАГРАДИ FIORELLA!”

1. ОРГАНИЗАТОР Организира се от „Грация СК“ ЕООД. 2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА (1) Играта стартира на 14.01.2021 г. и завършва на 10.02.2021г. В 23:59 часа. (2) Играта се провежда в Facebook  на Грация СК ЕООД: 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ (1) В играта имат право да участва всяко лице, навършило 18 (осемнадесет) […]

Continue reading