Правила и условия игра Vipa

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА  – Спечели хиляди награди

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от „Грация СК“ ЕООД с търговски адрес  гр. Пловдив ул. Полет 84BG 115176733 мол Силиян Хубенов Касабов
 2. Период на Играта: от 09.05.2019 до 09.08.2019 и или до изчерпване на опаковките с промоционална лента!
 3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.
 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособнни физически лица, закупили продукти Випа, с промоционална лента указваща промоцията.
 5. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.

Механизъм на Играта

 • МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи пакет Випа  с промоционална лента, комуникираща промоцията, и може да спечели: купон за Випа Випси 45г, купон за Випа Чипс 40г, Випа Чипс 60г или купон  на стойност от 2,5 и 10 лева. Продуктите, участващи в промоцията са: Всички продукти Випа  с промоционална лента, комуникираща промоцията. Общият брой на всички промоционални опаковки Випа, участващи в промоционалната игра е 632800. 

Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени общо :

52 740 промоционални купона, указващи, че потребителят печели опаковка от Випа Випси 45г, 

13 195 промоционални купона, указващи, че потребителят печели опаковка Випа Чипс 40г. 

4 400 промоционални купона, указващи, че потребителят печели опаковка  Випа Чипс 60г 

 440 промоционални купона, указващи, че потребителят печели 2 лв.                  

 150  промоционални купона, указващи, че потребителят печели 5 лв.  

75    промоционални купона, указващи, че потребителят печели 10 лв. 

Всички  купони, намиращи се в опаковките Випа, комуникиращи промоцията, са печелившино не всички опаковки на продукти, участващи в промоцията са печеливши. 

Общият брой на печелившите опаковки Випа е 71 000 броя от общо 632 800 броя опаковки,    участващи в промоционалната игра. 

Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на печеливши и непечеливши опаковки. Всички  купони, намиращи се в опаковките Випа, комуникиращи промоцията, са печеливши. За да може да получи своите награди, участникът трябва да запази печелившия талон и да го предаде в един от магазините – наградни центрове в цялата страна. Един спечелен талон дава право наедна награда изобразена на съответния талон от изброените награди!

1 брой безплатен Випа Випси 45г  (без значение от вида и вкуса на съответният продукт)

1 брой безплатен  Випа Чипс 40 г  (без значение от вида и вкуса на съответният продукт)

1 брой безплатен Випа Чипс 60 г  (без значение от вида и вкуса на съответният продукт) 

1 брой банкнота от 2 лв.

1 брой банкнота от 5 лв.

1 брой банкнота от 10 лв.

Раздел III

 • Награден фонд:
 • Випа Випси 45г – 52 740 броя 
 • Випа Чипс 40 г – 13 195 броя 
 • Випа Чипс 60 г – 4 400 броя  
 • 440 купона по 2 лв. на обща стойност  880 лв.
 • 150 купона по 5 лв. на обща стойност  750 лв.
 • 75 купона по 10 лв. на обща стойност  750 лв.

Горните награди са разпределени из всички опаковки Випа с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията.

Раздел IV

Други

8. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк https://gracia-bg.com/правила-и-условия-игра-vipa/. за целия период на промоцията.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: https://gracia-bg.com/правила-и-условия-игра-vipa/

 10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

 12. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

***Поради големият интерес на играта, ГрациЯ ЕООД пуска втора партида на играта със същите параметри считано от 09.08.19 до 09.11.19 г.

За контакти с организатора на Играта:032/9645438

error: Съдържанието не може да бъде копирано!