Правила и условия игра Vipa

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

Събери и гарантирано спечели Велосипед  BMX

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от “Грация СК” ЕООД с търговски адрес  гр. Пловдив ул. Полет 84 BG 115176733 мол Силиян Хубенов Касабов
 2. Период на Играта: от 15.05.2020г до 15.11.2020г или до изчерпване на опаковките с промоционална лента!
 3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.
 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, закупили продукти Випа, с промоционална лента указваща промоцията.
 5. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.

Механизъм на Играта

 • МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи продукти  Випа  с промоционална лента, комуникираща промоцията, в който може да намери талон с изображение буква, която е една от всички нужни за изписването на думите Vipa chips. В един пакет може да има само един талон. За да събере всичките букви нужни за изписването на думите Vipa chips, потребителят трябва да закупи минимум 9 продукта участващи в играта с промоционална лента. Участващи в промоцията  са следните продукти: Чипс Випа 40гр, Чипс Випа 60гр, Чипс Випа 120гр – всички продукти  са с

 промоционална лента, комуникираща промоцията. Общият брой на всички промоционални опаковки Випа, участващи в промоционалната игра са 425949 бр. , като не всички опаковки съдържат талон с буква!

Из всички тези опаковки с промоционална лента поединично и на случаен принцип са разпределени талоните с инициал буква :

Всички  талони, намиращи се в опаковките Випа, комуникиращи промоцията, са не печеливши до окончателното събиране на всички талони с букви образуващи думите Vipa chpis. Събирането на всички букви от думите Vipa chips, автоматично дава правото на 1бр. Награда велосипед  BMX!

Общият брой награди от играта на  Випа са 100 бр. Велосипеди BMX. 

Разпределението на талоните  измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип и организаторът не гарантира поредност и подредба на талоните. Всички  талони, намиращи се в опаковките Випа, комуникиращи промоцията, участват в играта. За да може да получи своите награди, участникът трябва да събере всички букви от думите Vipa chips, да ги запази  и да ги предаде към организатора по следните начини: Лично на оторизиран представител на организатора, пощенски плик, куриер или лично на адрес на организатора: гр. Пловдив ул. Полет 84 като във всички начини на предаване на талоните, печалившия трябва да предостави трите си имена, телефонен номер и адрес за доставка на наградата. Една композиция от събрани купони дава право на една награда!

Раздел III

       Награден фонд:

 • 100 велосипеда БМX      

Всеки потребител закупил, който и да е от посочените промоционални продукти има шанс да спечели награда

Раздел IV

Други

 • Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк www.gracia-bg.com за целия период на промоцията.
 • Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: www.gracia-bg.com
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично,  в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

За контакти с организатора на Играта: 032/964438

Оторизиран представител: 0893551733

Адрес:  гр. Пловдив ул. Полет 84

Email: office@gracia-bg.com

Победители в играта до дата: 07.10.2020\

27.7.2020Янко ДюлгеровВарна
27.7.2020Виктор ИшпековПловдив
28.7.2020Илия АнгеловСливен
12.8.2020Виктория АргилашкаПловдив
13.8.2020Кристиян ДимитровСмолян
20.8.2020Христо ХристовАсеновград
28.8.2020Стефани ГеризовскаБургас
28.8.2020Михаил ПауновБургас
1.9.2020Данаил КривевЦарацово
2.9.2020Филип БорисовСливен
10.9.2020Мими ТасковаПловдив
18.9.2020Ахмед ГурдаловРибново
18.9.2020Бисер СтоичковСофия
18.9.2020Зоя КармашиковаБургас
21.9.2020Джемиле ЧешлиПловдив
21.9.2020Ралена МушевскаПловдив
22.9.2020Владимира ЧаталоваПловдив
30.9.2020Ангел ИлиевЯмбол
7.10.2020Михаил КамбуровСамуилово
7.10.2020Юри ОгняновСливен

bg_BG